Informácie o príspevku

Svoj príspevok môžete uhradiť na číslo účtu IBAN:SK94 0200 0000 0040 4432 2851, SWIFT: SUBASKBX. S uvedením príslušného variabilného symbolu. Zásielka Vám bude doručená poštou do 14 dní od uhradenia príspevku, osobný odber je možné realizovať po vzájomnej dohode za dodržania platných hygienických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19, v prípade osobného odberu Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia času prevzatia. Milodar za darčekové predmety je dobrovoľný, zobrazená cena objednávky predstavuje jeho odporúčanú výšku. Objednať si môžete aj viac kusov a urobiť viacnásobnú radosť aj svojim blízkym.